Право на оттегляне

Имате правото да се оттеглите от този договор, без да посочите причини, в рамките на 14 дни, според  Извънредната нардба No.34 / 2014.
Срокът за отказ изтича 14 дни от деня, в който продуктът е физическо получен от Потребителя  или трета страна посочена от него, различна от куриера / куриерската фирма.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате за това решението  (оттеглите от договора) , като използвате недвусмислено изявление, например писмо, изпратено по пощата, по факс или по електронната поща. За да направите това, можете да използвате образеца за свързване; използването му не е задължително.
Ако сайтът има възможност за попълване и предаване по електронен път на информацията за оттеглянето от договора, ще бъде добавено следното: "Можете да попълните и изпратите по електронен път от нашия уебсайт www.pretzmic.ro/info/retur стандартния формуляр за отказ или всяко друго недвусмислено изявление.Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител, например по електронната поща, потвърждението за получаване на молбата за оттегляне.
За да се спази крайният срок за оттегляне, е достатъчно да се изпрати известието относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от оттеглянето.

Ако се оттеглите, ние ще възстановим всяка сума, която сме получили от вас, минус преките разходи за връщане на продуктите с куриерската фирма, а именно сумата от 4,99 лева и изключвайки допълнителните разходи, причинени от факта, че сте избрали друг начин на доставка отколкото най-евтината стандартна доставка, която предлагаме без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 календарни дни от датата, когато сме информирани за решението ви да се оттеглите от договора. Ще ви възстановим само чрез банкова сметка, изпратена от Вас чрез електронен или физически формуляр за отказ (Име, ИБАН, Име на банкатаМожем да отложим възстановяването на сумата  до датата, на която ни връщате продуктите, или пресдтавите доказателство, че сте изпратил продукта / продуктите. 
Предавайте ПРОДУКТА/ ПРОДУКТИТЕ директно на куриера от СПИДИ / ДПД  без неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от датата, на която сте уведомили вашето оттегляне. Срокът е спазен, ако продуктите са изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния период.

Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоките по куриер, а именно сумата от 4,99 лева.

Приложимост.
Правото на отказ, предоставено от Извънредната наредба. № 344/2014 се прилага за часовници, слънчеви очила и бижута.
Правото на отказ може да бъде упражнено само ако върнатата стока е изцяло нова (както е продадена) в оригиналната кутия и със всички аксесоари, продавани, а не ако има следи от употреба или е била използвана без да се спазват инструкциите за употреба, дефектни, липсващи части / аксесоари / оригинална кутия. Във всеки случай Търговецът попълва протокол за приемане  по отношение на статуса на продукта, който изцяло е оспорван на потребителя. Ако продуктът вече не може да бъде препродаден поради неговото лошо състояние Търговецът може да върне продукта към Потрбителя, при условие, че разходите за връщане както и другите направени разходи относно продукта са за сметка на Клиента/ Потребителя. Потребителят има задължението да заплати на Търговеца всички разходи, направени по негова молба/ сащвка, като например цената за връщане на продукта. Плащането на цялата тази сума предварително  от страна на потребителя е необходимо условие, за връщане на продукта от Търговеца на Клиента / Потребителя. В случай, че Потребителят откаже да плати тези разходи в рамките на 5 работни дни, той ще поеме и разходите за съхранение на продукта в размер на 1 лев за всеки ден депозиране. Потребителят се съгласява, че при липса на предварителното заплащане на всички посочени разходи, продуктът ще бъде запазен като гаранция и ще бъде собствеността на Търговеца без допълнителни формалности, след като тези кумулативни и неплатени разходи ще надвишат стойността на продукта.