ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дефиниции

 

Website: носител на търговския сайт  "www.niskacena.eu".

Продукт : Продукт със специфични характеристики намиращи се в сайта.

БРАНД: марка на продукта.

Потребител/ клиент: всяко физическо лице или група физически лица, учредени в сдружения, определени от достиженията на правото на Общността относно защитата на потребителите и които са договарящи страни по договора от разстояние, сключен на уебсайта.

Търговец: Продавач на продукта, който сключва договор от разстояние, в уебсайта.

Носител: всеки инструмент, който позволява на договарящите се страни да съхраняват информация, лично адресирана, за подходящ период от време и който позволява непроменено възпроизвеждане на съхраняваната информация..

Условия: всички условия, съхранявани на уебсайта относно договора от разстояние.

Комуникация / информация: Всяка информация, изключително в електронен формат между Търговеца и Потребителя..

Специализиран сервиз: следпродажбено обслужване, според предоставената тъговска информация..

Договор от разстояние: всеки договор от разстояние, сключен между договарящите се страни въз основа на условията на уебсайта и може да бъде оспорен в съда в момента, в който потвърждението на поръчката за покупка / опцията за покупка е съобщено от търговеца.

Моментът на сключване на договора от разстояние е моментът на потвърждаване на траен носител от търговеца на приемане на поръчката, изпратена от потребителя.

Опция за поръчка / покупка: съобщението на потребителя чрез уеб сайта на опцията си за поръчване / закупуване, на продукта / продуктите  цифрово добавени  във виртуалната пазарска количка намираща се в уебсайта.

Наличност на продукта: Комуникация на наличността на продукта, за да може да бъде поръчан.

Купувач: Потребителят / Клиента или всяко друго лице, посочено от Потребителя, който заплаща цената на поръчания продукт.

Получател на опакования продукт: Купувач, който получава опакования продукт на адреса за доставка, съобщен от потребителя чрез уебсайта.

Съдържание на уебсайта: думи, графични символи или комбинации от тях, които се произвеждат и доставят на уебсайта в цифров формат (като: изходен код и свързаните с него приложения, базата данни на уебсайта и т.н.) или изрично чрез средства като: текстове, които са или не са определени като документи, презентационни полета, спецификации, интерактивни формуляри и т.н..

Незаконно използване: използването на съдържанието на уебсайта от Потребителя по друг начин освен чрез съобщените средства или в противоречие с Общите условия или по начин, който противоречи на закона и може да причини вреда на друго лице.

Нарушения: използването на съдържанието на уебсайта от друго лице, различно от процедурите, съобщени от Търговеца или противоречащи на Общите условия или по начин, който противоречи на закона и може да навреди на Търговеца, Потребителя или други трети страни.

Фактура: Фактура за покупка, съобщена на потребителя от Търговеца.

Търговска гаранция: Професионален ангажимент към потребителя, в допълнение към неговите правни задължения по отношение на законната гаранция в съответствие по отношение на продаваните продукти и / или предоставените услуги, в съответствие с информацията, предоставена в раздела на уебсайта: "Съответствие и гаранция за продукта ".

Сертификат за съответствие и гаранция и инструкции за използване: информация, предоставена в раздела "Удостоверение за съответствие с продуктите и гаранция" в уебсайта относно сертифицирането на качеството на поръчаните продукти, гаранционните условия и инструкциите за тяхното използване.

Гаранционен срок: 6 месеца от датата на получаване на продукта от клиента..

Други инструкции (допълнителни): Информация за употреба на поръчаните продукти, допълнителни съобщения, различни от тези намиращи се в секцията "Съответствие с продуктите и гаранция", доколкото такива указания се считат като необходими от Потребителя и се предоставят от доставчиците на  продукта / продиктите.

"Доставка на продукта": информацията, предоставена в раздела със същото име в уебсайта, относно условията, при които Търговеца доставя поръчаните продукти.

"Задължителни характеристики": задължителните характеристики на поръчания продукт, съществуващи на датата на доставката намиращи се в "Доставка на продукта".

"Дата на доставката": датата, съобщена от Търговеца и на която потребителят или определеното от него лице е на мястото на доставката за получаване на поръчания продукт..

"Връщане на продуктите": информация, предоставена в същия раздел на уебсайта, относно условията, при които потребителят може да се оттегли от договора от разстояние.

Право на оттегляне

Имате правото да се оттеглите от този договор, без да посочите причини, в рамките на 14 дни, според  Извънредната нардба No.34 / 2014.
Срокът за отказ изтича 14 дни от деня, в който продуктът е физическо получен от Потребителя  или трета страна посочена от него, различна от куриера / куриерската фирма.

За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате за това решението  (оттеглите от договора) , като използвате недвусмислено изявление, например писмо, изпратено по пощата, по факс или по електронната поща. За да направите това, можете да използвате образеца за свързване; използването му не е задължително.
Ако сайтът има възможност за попълване и предаване по електронен път на информацията за оттеглянето от договора, ще бъде добавено следното: "Можете да попълните и изпратите по електронен път от нашия уебсайт www.pretzmic.ro/info/retur стандартния формуляр за отказ или всяко друго недвусмислено изявление.Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител, например по електронната поща, потвърждението за получаване на молбата за оттегляне.
За да се спази крайният срок за оттегляне, е достатъчно да се изпрати известието относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от оттеглянето.

Ако се оттеглите, ние ще възстановим всяка сума, която сме получили от вас, минус преките разходи за връщане на продуктите с куриерската фирма, а именно сумата от 17 лева и изключвайки допълнителните разходи, причинени от факта, че сте избрали друг начин на доставка отколкото най-евтината стандартна доставка, която предлагаме без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 календарни дни от датата, когато сме информирани за решението ви да се оттеглите от договора. Ще ви възстановим само чрез банкова сметка, изпратена от Вас чрез електронен или физически формуляр за отказ (Име, ИБАН, Име на банката).  cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Можем да отложим възстановяването на сумата  до датата, на която ни връщате продуктите, или пресдтавите доказателство, че сте изпратил продукта / продуктите. 
Предавайте ПРОДУКТА/ ПРОДУКТИТЕ директно на куриера от СПИДИ / ДПД  без неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на 14 дни от датата, на която сте уведомили вашето оттегляне. Срокът е спазен, ако продуктите са изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния период.

Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на стоките по куриер, а именно сумата от 17 лева.

Приложимост.
Правото на отказ, предоставено от Извънредната наредба. № 344/2014 се прилага за часовници, слънчеви очила и бижута.
Правото на отказ може да бъде упражнено само ако върнатата стока е изцяло нова (както е продадена) в оригиналната кутия и със всички аксесоари, продавани, а не ако има следи от употреба или е била използвана без да се спазват инструкциите за употреба, дефектни, липсващи части / аксесоари / оригинална кутия. Във всеки случай Търговецът попълва протокол за приемане  по отношение на статуса на продукта, който изцяло е оспорван на потребителя. Ако продуктът вече не може да бъде препродаден поради неговото лошо състояние Търговецът може да върне продукта към Потрбителя, при условие, че разходите за връщане както и другите направени разходи относно продукта са за сметка на Клиента/ Потребителя. Потребителят има задължението да заплати на Търговеца всички разходи, направени по негова молба/ сащвка, като например цената за връщане на продукта. Плащането на цялата тази сума предварително  от страна на потребителя е необходимо условие, за връщане на продукта от Търговеца на Клиента / Потребителя. В случай, че Потребителят откаже да плати тези разходи в рамките на 5 работни дни, той ще поеме и разходите за съхранение на продукта в размер на 1 лев за всеки ден депозиране. Потребителят се съгласява, че при липса на предварителното заплащане на всички посочени разходи, продуктът ще бъде запазен като гаранция и ще бъде собствеността на Търговеца без допълнителни формалности, след като тези кумулативни и неплатени разходи ще надвишат стойността на продукта.

Заявка за оттегляне: секция в уебсайта със същото име, чрез която Потребителят и Търговецът съобщават за възможността за връщане на поръчания продукт при напълно спазване на процедурите, описани в раздела "Връщане на продукта"..

Прехвърляне на риска: рискът от загуба или повреждане на продуктите се прехвърля на потребителя, когато той или определената от него трета страна, различна от превозвача, ги получава физическо

 

ОБЩИ  УСЛОВИЯ

Всички цени и всички разходи в сайта ще бъдат изразени в ЛЕВА.

Внимание! Потребителят приема, че може да има разлики в размера, формата, цвета, блясъка, отражението, между характеристиките на продукта и тези, които са подчертани изображенията.

Договорът за продажба / покупка не дава на потребителя правото да препродава продукта на други потребители. За препродажба на продукта е необходимо да се сключи договор за продажба и покупка с клаузата за препродажба между Търговеца и потребителя. Потребителят  може да се свърже с Търговеца  като използва данните за контакт, предоставени в уебсайта. 

Чрез генерирането на опциите за купуване / поръчване и приемане на всички Общи условия Потребителят се задължава да плати цената на поръчания продукт и Търговецът се задължава да достави опакования нов продукт на адреса в България съобщен цифрово от Потребителя в уебсайта. Потребителят се задължава да попълва цифровите формуляри на уебсайта с актуални, коректни, точни и пълни данни. Ако Търговецът установи, че Потребителят е предоставил нереални, неточни, некоректни или непълни данни, които са мъ донесли загуби, той може да ангажира гражданската или наказателната отговорност на Потребителя, според случая. Договорът от разстояние се изпълнява само със съобщената от Потребилтея информация. Всяка информация, съобщена на Потребителя по вески друг начин, освен Уебсайта, не предполага никакви гаранции,. Потребителят признава правото на Търговеца да включи в предоставената информация и реклами, промоции както и други подобни  рекламни кампании. Всяка злоупотреба със съдържанието на уебсайта може да доведе до гражданска или наказателна отговорност на виновния, както и блокиране на достъпа на потребителя до информацията, която се съобщава без предварително уведомление. Ако Търговецът не може да изпълни задълженията си поради случаи извън неговия контрол, той е освободен от отговорност за всякакви претенции на Потребителя за евентуални щети, причинени при такива обстоятелства. Търговецът също така е освободен от отговорност в резултат на евентуална вреда, причинена на Потребителя чрез директен или индиректен достъп до други уебсайтове от уебсайта на Търговеца. Потребителят приема, че Търговецът не може да осигури информационна сигурност за цифрово предадената информация. Също така, Потребителят приема, че Търговецът не може да гарантира поверителността на информацията, предавана по електронен път и която е заловена от трети лица. Търговецът обаче гарантира, че личните данни, съобщени от Потребителя, няма да бъдат обработвани от него без изричното му съгласие. Съдържанието на уебсайта принадлежи изключително на Търговеца, включително като правоприемник на авторски права върху части от него. По този начин съдържанието на уебсайта е защитено от закона и всякакво друго използване, освен това изрично посочено на уебсайта в съответствие с Общите условия, без изричното съгласие на Търговеца е наказуемо от закона. Потребителят поема изключително последствията от достъпа и използването на съдържанието на уебсайта като нарушение на Общите условия, приложимите румънски закони или на законите на мястото, откъдето той има достъп и използва уебсайта директно или индиректно. Потребителят и Търговецът се задължават че незабавно да се информират за евентуални нарушения на тези условия. Всички спорове относно изпълнението на договора от разстояние се тълкуват въз основа на румънското право и се разглеждат изключително от съдилищата в Румъния.

Условията за продажба включват УСЛОВИЯ И ОБЩИ УСЛОВИЯ, УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА (кликнете тук), ПЛАЩАНЕ (кликнете тук) и ДОСТАВКА (кликнете тук), ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТА / ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ (кликнете тук), СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТА И ГАРАНЦИЯ , ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПАНИЯТА (моля, влезте тук), информация за основните характеристики на продуктите (за всеки продукт), които предварително се предоставят на Потребителя за валидиране и в съответствие със закона относно договора от разстояние за закупуване на продуктите. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, той / тя има възможност да  прекрати Договора от разстояние. Търговецът декларира, че спазва разпоредбите на Законите 677/2001 и 679/2016 за защита на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното разпространение на такива данни, тяхната обработката се извършва в съответствие със закона и при легитимни условия, чл. 5, ал. 2, буква а) от горепосочения закон за изпълнение на договора от разстояние. Дданните се съхраняват, съгласно данъчното законодателство 3 години, след този срок се унищожават. Става дума само за личните данни, необходими за попълване на договора (име, адрес, телефонен номер, пощенски адрес и т.н.) и фактуриране съгласно закона.  Търговецът се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна или неоторизиран достъп, особено ако обработката включва предаване на данни в мрежа както и срещу всякакви форми на незаконната обработка.

Търговецът:

EVOPROM SERVICES SRL ,

ЕИК: 34447721

Адрес:


Str.Dacia Nr.3 A ,
Loc. Cluj-Napoca,
Jud. Cluj, 
Romania  - Румъния
Свържете се с нас  (включително жалби): 0040371 784 031 (П-В 08:00 - 16:00)
E-mail: comenzi@pretzmic.ro